archive company

Księga przychodów i rozchodów, nazywana potocznie KPiR lub PKPiR, to ważne narzędzie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozwala na skrupulatne rejestrowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa, co ma kluczowe znaczenie dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, co warto o niej wiedzieć!

Księga przychodów i rozchodów jako podstawa opodatkowania

W księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorca dokonuje systematycznych zapisów dotyczących osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów związanych z działalnością. Jest to nie tylko narzędzie ułatwiające śledzenie finansów firmy, ale także kluczowy element w procesie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednym z atutów KPiR jest jej prostota w porównaniu do bardziej rozbudowanych systemów księgowości. Przedsiębiorca nie musi inwestować w skomplikowane oprogramowanie ani angażować biura rachunkowego na pełen etat. Księga ta jest stosunkowo łatwa w prowadzeniu, co pozwala na oszczędność czasu i środków. Ma ona określoną strukturę i składa się z kilku istotnych pozycji. W jej ramach rejestrowane są m.in. przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, koszty związane z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych.

Jeśli nie wiesz, jak prowadzić KPiR, skontaktuj się z nami. Od lat świadczymy usługi rachunkowe w Luboniu. Zapraszamy!

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Powinny ją prowadzić również spółki cywilne osób fizycznych czy spółki jawne osób fizycznych. Istnieje jednak pewien limit obrotów, który decyduje o tym, czy dany podatnik może skorzystać z KPiR. Przedsiębiorcy, których roczne obroty nie przekraczają odpowiedniej kwoty (na przykład 2.000.000 euro w przeliczeniu na PLN), mogą korzystać z tej formy rozliczenia. Jeśli przekroczą ten limit, zostają zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

archive company

Założenie firmy nie jest trudnym zadaniem. Wymaga ono jednak czasu, zaangażowania i dokładnej wiedzy w zakresie przepisów prawa oraz rynku. Odpowiedzialne podejście do rozpoczynania działalności gospodarczej może zwiększyć Twoje szanse na sukces. O czym trzeba pamiętać, decydując się na własny biznes? Sprawdź!

Forma prawna i forma opodatkowania firmy

Pierwszym krokiem, który sprawi, że firma zacznie istnieć, jest wybór jej formy prawnej. Można wybrać m.in. jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, partnerską, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną. Każda forma ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie się zastanowić, jaka będzie najlepsza dla danego rodzaju działalności. Trzeba również określić rodzaj działalności gospodarczej. W tym celu klasyfikuje się rodzaj działalności, zgodnie z kodami PKD.

Ważną decyzją jest wybór formy opodatkowania. Można rozliczać podatek dochodowy według skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Wybór ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wysokości jej dochodów. Jeżeli Twoja firma będzie mieć wielu pracowników, to konieczne będzie płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Samodzielne rozliczanie firmy z urzędem skarbowym i ZUS może przerosnąć niejednego przedsiębiorcę. Doradztwo i usługi rachunkowe świadczone przez profesjonalistów pozwalają na uniknięcie błędów w comiesięcznych rozliczeniach.

Wybór biura rachunkowego i banku, rejestracja firmy

Niezależnie od formy prowadzonej działalności każdy przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić odpowiednie zapisy rachunkowe. Jednym z pierwszych kroków jest podjęcie decyzji, czy samodzielnie chce się prowadzić ewidencję księgową, czy lepiej zlecić to zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Rejestracja firmy dokonywana jest na odpowiednim druku, np. wniosku CEIDG-1. Ostatni krok to założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątki.  Czynności te nie są narzucone przez przepisy prawa, jednak znacząco ułatwiają późniejsze funkcjonowanie podmiotu.

archive company

Niektóre formy działalności gospodarczej są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Jaki jest zakres tego obowiązku i do kogo jest on skierowany? Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zastanawia się nad tym, czy należy do tego grona, przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości to proces zbierania, rejestrowania, analizowania oraz raportowania informacji finansowych przedsiębiorstwa. Pozwala to na bieżąco kontrolować sytuację finansową firmy oraz prawidłowo wykonywać obowiązki podatkowe. Pełna księgowość obejmuje zarówno sprawy związane z rozliczeniami bieżącymi, jak i bilansem rocznym, a także analizą kosztów i wpływów. Wszystkie te czynności mają na celu zapewnienie właściwego przebiegu procesów finansowych w firmie, aby była ona konkurencyjna na rynku.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych spoczywa na niektórych typach przedsiębiorstw. Mowa tutaj głównie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), akcyjnych (S.A.), komandytowych oraz komandytowo–akcyjnych. Dla tych podmiotów, niezależnie od wielkości czy poziomu przychodów, prowadzenie pełnej księgowości jest wymogiem ustawowym. Przedsiębiorstwa prowadzone jako jednoosobowe działalności gospodarcze czy też spółki cywilne mogą natomiast korzystać z uproszczonych form rozliczeń.

Samodzielnie czy z pomocą – jak prowadzić księgowość pełną?

Prowadzenie pełnej księgowości może być wykonywane zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i przez zewnętrzne biura rachunkowe. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw finansowych warto skorzystać z usług profesjonalnych firm księgowych. Ich pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Poznaniu, co pozwoli uniknąć błędów oraz strat finansowych.

archive company

Obsługa kadrowo-płacowa to nieodzowny element prowadzenia każdej firmy. W jej ramach dokonywane są wszelkie formalności związane m.in. z zatrudnianiem pracowników oraz wypłacaniem wynagrodzeń. Dobra obsługa kadrowo-płacowa jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zachowania dobrych relacji z pracownikami. W niniejszym artykule przedstawiamy, jakie podstawowe czynności obejmuje profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa, którą oferują biura rachunkowe.

Rejestracja pracowników i prowadzenie akt osobowych

Pierwszą czynnością, którą wykonuje się w ramach obsługi kadrowo-płacowej, jest rejestracja pracowników. W tym celu osoby za to odpowiedzialne zobowiązane są do sporządzania i gromadzenia wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym np. umów o pracę, a także zgłaszania nowych pracowników do ZUS i Urzędu Skarbowego. Kolejnym ważnym elementem usług kadrowych, które w Poznaniu oferuje Biuro Rachunkowe Garde Profit, jest prowadzenie akt osobowych pracowników. W aktach tych znajdują się wszelkie dokumenty związane z historią zatrudnienia, a także ewidencją urlopów, czasu pracy oraz wynagrodzeń.

Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje także naliczanie wynagrodzeń dla pracowników wraz z uwzględnieniem wszelkich składek, a także dodatków i potrąceń. Poza tym dotyczy terminowego wypłacania wynagrodzeń. Innym ważnym elementem obsługi kadrowo-płacowej są rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym. W ramach tych czynności dokonywane są wszelkie odprowadzenia składek oraz podatków, a także przygotowywane są deklaracje podatkowe. Biura rachunkowe reprezentują przedsiębiorców przed urzędami i odpowiadają za wymianę wszelkiej korespondencji.

archive company

Prowadzenie księgowości to zajęcie czasochłonne i wymagające znajomości przepisów prawnych. O ile firmy nie zatrudniają księgowych, o tyle obowiązek zarządzania operacjami finansowymi spoczywa na przedsiębiorcach. Ci nie zawsze mają jednak czas i możliwości, by w pełni skupić się na obsłudze księgowej. Z tego powodu coraz więcej z nich korzysta z outsourcingu księgowego, który polega na powierzaniu czynności księgowych zewnętrznemu podmiotowi. Jakie korzyści przynosi takie rozwiązanie?

Niższe koszty obsługi księgowej i oszczędność czasu

Wśród zalet outsourcingu księgowości wymienia się redukcję kosztów administracyjnych oraz poprawę efektywności zarządzania firmową dokumentacją. Zlecenie usług księgowych zewnętrznym podmiotom pozwala przedsiębiorcom skupić się na podstawowej działalności firmy i zdejmuje z ich barków dodatkowe obowiązki. Ponadto eliminuje potrzebę zatrudniania etatowych księgowych, a co za tym idzie, zmniejsza koszty utrzymania przedsiębiorstwa. Poza tym wyklucza też konieczność zakupu drogich licencji na oprogramowania księgowe, co również korzystnie wpływa na budżet firmy.

Stały kontakt ze specjalistami i dostęp do zaawansowanych oprogramowań

Zatrudnienie zewnętrznego dostawcy do zarządzania operacjami finansowymi firmy daje gwarancję współpracy z profesjonalistami. Outsourcing księgowy, oferowany przez nasze biuro księgowe w Luboniu, zapewnia kontakt z księgowymi, którzy doskonale orientują się w przepisach i potrafią sprawnie reagować na wprowadzane odgórnie zmiany. To z kolei zmniejsza ryzyko popełniania błędów, które mogłyby wystąpić przy wewnętrznej obsłudze operacji finansowych. Co więcej, współpraca z firmą zewnętrzną oznacza dostęp do zaawansowanych narzędzi do obsługi księgowej, z których można korzystać również poza siedzibą firmy.

archive company

Obowiązkiem przedsiębiorców jest rozliczanie się z fiskusem. Co ważne, nie w każdym przypadku wystarczy do tego tylko księga przychodów i rozchodów. Niektóre podmioty gospodarcze zobowiązane są to prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Na czym ona polega i co trzeba o niej wiedzieć? Sprawdźmy!

Co to jest pełna księgowość?

Pełna rachunkowość wymaga od przedsiębiorców całkowitej transparentności. Jest to najbardziej złożony i skomplikowany sposób prowadzenia ksiąg handlowych. W je przypadku obowiązkiem księgowania podlegają wszelkie operacje, jakie są przeprowadzane przez firmę. Przedsiębiorca musi więc pilnować dokładnych rozliczeń wszystkich transakcji finansowych swojej firmy. Pełna księgowość ma swoje zalety, a przede wszystkim właściciel przedsiębiorstwa może w każdej chwili sprawdzić sytuację finansową spółki. Ten rodzaj prowadzenia ksiąg handlowych powiązany jest też z inwentaryzacją majątki firmy i zobowiązaniami dotyczącymi pozostałych podmiotów. Prowadzenie pełnej księgowości przeciwdziała nadużyciom i pomaga przedsiębiorcom w określeniu swoich zobowiązań wobec US. Co ważne, nie obejmuje ona jedynie kwestii majątkowych, gdyż dotyczy też prowadzenia kart wynagrodzenia pracowników.

Pełna księgowość- krok po kroku

Nie wszystkie formy rozliczania z urzędem skarbowym można zastosować w danym przedsiębiorstwie. Wiele bowiem zależy od jego charakterystyki i specyfiki działalności. Kiedy pełna księgowość jest wymagana? Pełna rachunkowość dotyczy: spółek partnerskich, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i samych osób fizycznych. Wymogiem jest jednak to, iż przychód za ubiegły rok wynosi w polskiej walucie minimum równowartość 1200000 euro. Jeżeli jednak przychodzi nie osiągnęły tej wartości, wówczas pełna rachunkowość nie jest wymagana. Wtedy do wyboru są inne formy rozliczenia.

Jak wygląda prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości polega przede wszystkim na właściwym księgowaniu wszelkich operacji wykonywanych przez podmiot gospodarczy. Mowa tutaj o wszystkich transakcjach, przelewach wychodzących i przychodzących oraz operacjach związanych z magazynem. Wszystkie zdarzenia gospodarcze są ewidencjowane przy pomocy dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, czyli: kont księgi głównej, dzienników, kont ksiąg pomocniczych, wykazów składników aktywów i pasywów, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. Ewidencja prowadzona jest najczęściej w postaci komputerowej, co wpływa na wydajność pracy. Co ważne, należy pamiętać o tym, aby na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze wpisywać daty, natomiast dowodom księgowym nadawać datę i numer. Księgi muszą być prowadzone w sposób jednorodny i spójny, ponadto należy korygować wszelkie błędy. Wszystkie zdarzenia muszą być natomiast jasno opisane, ponadto należy uzgodnić kwoty w PLN. Zapisy muszą być natomiast oznaczone automatycznie nadanym numerem, wraz z uwzględnieniem danych o osobie, która go nadała. Trzeba też mieć na uwadze, że pełna księgowość wymaga regularnych sprawozdań (rachunek zysków i strat, bilans itp.)

Pełna księgowość – limit 2022

Jak wygląda księgowość 2022? Obowiązek przejścia na pełną rachunkowość następuje w chwili, w której przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych wyniosły w poprzednim roku obrotowym więcej niż 200 000 euro wyrażonych w walucie polskiej. Za przelicznik uznaje się kurs za euro w stosunku do złotego na 1 października roku poprzedzającego. W dniu 1 października 2021 roku kurs ten wynosił 4,5941 zł za 1 euro, a więc pełną księgowość wraz z początkiem roku 2022 muszą wprowadzić do swojej działalności firmy, które w roku 2021 osiągnęły limit 9 188 200 zł.

Pełna księgowość – limit 2023

Jeżeli podmiot gospodarczy w roku 2022 przekroczył lub osiągnął limit przychodów na poziomie 9 654 400 zł, wówczas w 2023 ma on obowiązek wdrożenia pełnej księgowości. Jak widać, limit ten w kolejnym roku wzrósł o 466 200 zł.

Księgowość uproszczona, a pełna

Księgowość uproszczona kierowana jest do: spółek jawnych osób fizycznych, osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, ale też pewnych spółdzielni socjalnych czy stowarzyszeń. Warunkiem jest to, że ich przychody nie przekroczyły limitu 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy. Jeśli chodzi o księgowość pełną jest ona dedykowana między innymi, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym czy komandytowym, jak i pozostałym przedsiębiorstwom, których przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły powyżej 2 mln euro.

Biuro rachunkowe- pełna księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości jest dla firm nie lada wyzwaniem. Wiele przedsiębiorstw zatrudnia szereg pracowników zajmujących się rozliczaniem podatków, opracowywaniem bilansów finansowych czy zarządzaniem fakturami. Samodzielnie prowadzenie księgowości może wydawać się korzystniejszym rozwiązaniem, aczkolwiek wymaga ogromnej wiedzy i sporej ilości wolnego czasu. Co ważne, nieprawidłowe rozliczanie się z fiskusem może nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Najlepiej więc powierzyć pełną księgowość specjalistom z biura rachunkowego.

archive company

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą przekazać samochód, czyli składnik majątku będący środkiem trwałym firmy, na cele prywatne. Taki zabieg należy jednak prawidłowo udokumentować, szczególnie jeśli chodzi o kwestie podatkowe.

SAMOCHÓD FIRMOWY JAKO ŚRODEK TRWAŁY

Firmowy samochód stanowi środek trwały w działalności gospodarczej. Oznacza to, że jest to składnik majątku o przewidzianym okresie użytkowania – dłuższym niż rok. Takie auto stanowi zatem własność lub współwłasność podatnika i zostało nabyte w jego własnym zakresie. Jest kompletne i zdalne do użytku oraz będzie wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też samochód firmowy należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Trzeba zrobić to najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania. Warto również poddać go amortyzacji, czyli ustalić koszt zużycia w czasie.

PRZEKAZANIE SAMOCHODU NA CELE OSOBISTE

Przedsiębiorcy od wielu lat praktykują wycofanie składników majątku firmy i przekazywanie ich na cele osobiste. Oznacza to, że formalnie przenoszą go z użytkowania działalności na cele wyłącznie prywatne. Przeniesienie samochodu do majątku prywatnego to moment zaprzestania jego użytkowania w działalności gospodarczej i rozpoczęcia zarządzania nim w ramach majątku osobistego. W praktyce oznacza to zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następnego po miesiącu wycofania. W momencie przeniesienia samochodu do majątku prywatnego podatnik musi sporządzić protokół przekazania środka trwałego na cele osobiste. Taki dokument staje się częścią dokumentacji księgowej firmy. Protokół przekazania środka trwałego powinien zawierać datę sporządzenia równoznaczną z dniem przekazania środka, dane przedsiębiorcy (nazwa, adres, NIP), określenie składnika majątku (nazwa, numer w dotychczasowej ewidencji środków trwałych, inne dane, jak np. miejsce dotychczasowego użytkowania), podpis przedsiębiorcy oraz dane dotyczące opodatkowania VAT. Podatnik musi wykreślić samochód z ewidencji środków trwałych i przygotować protokół likwidacji lub dokument LT na okoliczność wycofania środka trwałego z działalności z zaznaczeniem wycofania samochodu na cele osobiste.

WYCOFANIE SAMOCHODU Z FIRMY A VAT

Opodatkowaniu VAT[1](podatek od towarów i usług) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Zgodnie z literą prawa, przez dostawę towarów rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa do majątku prywatnego. Czytamy o tym w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT:

Przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny.

Jeśli zatem przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego, w tym przypadku samochodu, to przekazanie go do majątku osobistego podlega opodatkowaniu VAT według właściwej stawki podatku. Zanim podatnik wycofa samochód firmowy z działalności gospodarczej, zobowiązany jest do ustalenia jego wartości rynkowej na dzień wycofania. Ta wartość zostanie użyta jako kwota stanowiąca podstawę opodatkowania VAT. Wartość ta stanowi kwotę brutto, a więc powinna być pomniejszona o podatek VAT według stawki właściwej dla wycofywanego samochodu.

Natomiast w sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiadał prawa do częściowego lub pełnego odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu lub jego części składowych, to nie jest zobligowany do naliczenia podatku VAT w momencie wycofania auta firmowego z działalności gospodarczej. Ponadto, jeśli przedsiębiorca był podatnikiem podmiotowo zwolnionym z VAT lub jeśli nabycie przez niego auta służyło wyłącznie działalności zwolnionej od VAT, to także nie podlega podatkowi od towarów i usług.

PRZEKAZANIE SAMOCHODU NA CELE OSOBISTE A KOREKTA VAT

Jeśli przedsiębiorca odliczył 50% podatku VAT od nabycia pojazdu, to w momencie wycofania auta z firmy i przekazania go na cele prywatne ma możliwość skorygowania nieodliczonej części podatku VAT. W przypadku środków trwałych takich jak samochód, korekty VAT odliczonego dokonuje się, jeśli auto zostało wycofane z działalności gospodarczej przed upływem 60 miesięcy (przy wartości powyżej15 000 PLN) lub przed upływem 12 miesięcy (przy wartości poniżej 15 000 PLN). Upływ czasu liczy się od miesiąca, w którym samochód został nabyty lub oddany do użytkowania. Wartość podatku naliczonego, który wynika z korekty, trzeba wykazać jako przychód z działalności w kolumnie KPiR „pozostałe przychody”.

WYCOFANIE SAMOCHODU Z FIRMY A PIT

Jeśli natomiast chodzi o PIT[2], to przekazanie środka trwałego takiego jak samochód, na cele prywatne nie wywołuje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlaczego? Ponieważ takie przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego i nadal przedsiębiorca pozostaje jego właścicielem. Jeżeli natomiast środek trwały w momencie wycofania nie został całkowicie zamortyzowany, to przedsiębiorca dokonuje ostatniego wpisu w miesiącu wycofania. Pozostała, nieumorzona część stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży środka trwałego dokonanej przed upływem 6 lat. Jeżeli dojdzie do sprzedaży takiego auta przed upływem 6 od momentu wycofania go na cele prywatne, to sprzedaż stanowić będzie przychód z działalności. W takim wypadku przedsiębiorca zobligowany jest go wykazać. Wówczas nieumorzoną część należy ująć w KPiR w kolumnie „pozostałe wydatki”.

DAROWIZNA SAMOCHODU WYCOFANEGO Z DZIAŁALNOŚCI 2022

Darowizna majątku nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od strony darczyńcy. Dlatego też darowizna samochodu wycofanego z działalności gospodarczej na cele prywatne nie obliguje do wykazania przychodu z tytułu prowadzenia działalności. Jest to bowiem nieodpłatne przekazanie majątku. Nawet jeśli przedsiębiorca zdecyduje się darować środek trwały, w tym przypadku samochód bez wcześniejszego wycofania go z działalności gospodarczej, to darowizna ta nie powoduje powstania przychodu po stronie darczyńcy. A co ze stroną obdarowaną? W tym przypadku taka darowizna również nie powoduje konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z ustawą o PIT (art. 2 ust. 1 pkt 3) przepisów tych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Osoba obdarowana powinna natomiast odprowadzić podatek od spadku i darowizn, choć nie zawsze. Z takiego opodatkowania zwolnione są darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, to znaczy:

  • 9 637 PLN dla osób należących do I grupy podatkowej, tzn.: małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa
  • 7 276 PLN dla osób należących do II grupy podatkowej, tj.: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
  • 4 902 PLN dla osób należących do III grupy podatkowej, czyli pozostali nabywcy.

SPRZEDAŻ SAMOCHODU WYCOFANEGO Z DZIAŁALNOŚCI 2022

W art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od osób fizycznych czytamy:

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia środków majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby wiązane z działalnością gospodarczą (…)

W związku z powyższym, przychód z działalności gospodarczej nie powstaje w przypadku darowizny, a tylko w razie sprzedaży samochodu wycofanego z majątku firmowego pod warunkiem, że sprzedaż ta nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca przekazał środek trwały na cele prywatne.

[1]https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535

[2]https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350

archive company

Przepisy podatkowe w Polsce są bardzo skomplikowane, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowo-księgowych. W takich miejscach pracują fachowcy, którzy wiedzą, jak prowadzić firmową dokumentację i jak poprawnie rozliczać się z urzędem skarbowym. Współpraca z biurem rachunkowo-księgowym sprawi, że przedsiębiorca będzie miał więcej czasu, by się skupić na rozwijaniu swojego biznesu. A jak wybrać rzetelnego usługodawcę?

 

Jak znaleźć dobre biuro rachunkowo-księgowe?

Dobre biuro rachunkowe powinno oferować swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych. Dla przedsiębiorców szczególnie ważna jest również pomoc w rozliczaniu VAT-u, prowadzeniu dokumentacji na potrzeby ZUS i reprezentowaniu firmy przed ZUS oraz US. Początkujący pracodawcy mogą oczekiwać także doradztwa w zakresie wybrania optymalnej formy opodatkowania przychodów. Dlatego przed podpisaniem umowy, warto najpierw sprawdzić, czym zajmuje się biuro rachunkowe i na jakie usługi przedsiębiorca będzie mógł liczyć w ramach współpracy.

 

Na co trzeba zwrócić uwagę, szukając biura rachunkowo-księgowego?

Pracownicy biura rachunkowego powinni mieć wiedzę i doświadczenie z interesującej danego przedsiębiorcę dziedziny. Poza tym to ważne, aby zarówno księgowy, jak i całe biuro było ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Wiele placówek oferuje swoim klientom wygodne pakiety, na które składają się ściśle określone usługi. Poszczególne pakiety różnią się między sobą ceną, która może być uzależniona od takich czynników jak:

  • ilość zatrudnionych pracowników
  • forma opodatkowania
  • specyfika branży
  • prowadzenie pełnej księgowości
  • miesięczna ilość faktur do rozliczenia
  • wystawianie faktur w imieniu firmy

 

Szukając biura rachunkowo-księgowego, przedsiębiorca powinien wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę finansową, która w pełni zaspokoi jego potrzeby. Dedykowany księgowy musi być także dyspozycyjny, aby przedsiębiorca mógł w każdej chwili zajrzeć do dokumentacji i skonsultować z nim podejmowane przez siebie decyzje.

 

Nowoczesne biuro rachunkowe – czyli jakie?

W dobie powszechnej cyfryzacji usługi rachunkowe mogą być realizowane za pomocą nowoczesnego systemu do zarządzania dokumentacją. Taką właśnie ofertę przygotowaliśmy dla naszych Klientów, którzy z systemu mogą z powodzeniem korzystać małe, średnie i duże firmy. W efekcie klienci zyskają 24-godzinny dostęp do wszystkich ważnych danych i będą mogli liczyć na wszechstronne wsparcie wykwalifikowanych pracowników. Ten przejrzysty i innowacyjny system znacznie usprawni prowadzenie księgowości i pozwoli szybko zareagować w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieścisłości. Wybierając pakiet z indywidualną obsługą kadrowo-płacową, pracodawca nie będzie musiał zatrudniać dodatkowego pracownika, dzięki czemu zoptymalizuje koszty prowadzenia działalności gospodarczej

 

Biuro rachunkowe musi zapewnić przedsiębiorcy pełną dyskrecję i powinno też zadbać o bezpieczeństwo przechowywanych danych. Dobry księgowy to osoba, która będzie na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę, aby informować klienta o wszelkich istotnych zmianach w systemie podatkowym. Przedsiębiorca musi mieć zaufanie do pracowników biura rachunkowego, ponieważ będzie im powierzał wrażliwe dane, od których może zależeć dalsza przyszłość firmy. Dlatego warto poświęcić więcej czasu, by wybrać sprawdzonego usługodawcę o ugruntowanej pozycji na rynku.

archive company

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem płacenia podatków. Oprócz wyboru sposobu rozliczania podatku dochodowego, takiego jak ryczałt, podatek według skali podatkowej i podatek liniowy, należy zastanowić się nad podatkiem od towarów i usług (VAT). Część branż musi płacić VAT obligatoryjnie, jednak istnieje całkiem kuszące prawo do zwolnienia od VAT. Dlatego wielu początkujących przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy płacenie podatku od towarów i usług im się opłaci?

Vatowiec, czyli kto?

Mianem „vatowca” określa się potocznie czynnego podatnika VAT (value added tax – od wartości dodanej). Podleganie temu podatkowi zostało uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z dokumentem osoby, które nie korzystają ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych określane są jako podatnicy VAT. Są nimi zatem podmioty wykonujące czynności opodatkowane, zarejestrowane do VAT i opłacające podatek od towarów i usług. Czynią to na podstawie złożonego w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Taką deklarację składa przedsiębiorca, który chce opłacać podatek VAT dobrowolnie, albo też spełnia obligatoryjne przesłanki objęcia tym podatkiem. Kto nie ma takie obowiązku? Przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły 200 000 PLN w skali roku. W takim przypadku mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Kto musi być vatowcem?

W momencie przekroczenia sumy przychodów równej 200 000 PLN w skali roku przedsiębiorca staje się vatowcem. Obowiązkowe opłacanie VAT dotyczy także przedsiębiorców, którzy z mocy ustawy zostali pozbawieni prawa do zwolnienia z tego podatku ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. Dotyczy to podmiotów dokonujących sprzedaży metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych), terenów budowlanych, budynków, budowli lub ich części i nowych środków transportu. Vatowcami są także przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego, silników, turbin i pomp. Z VAT nie są zwolnione podmioty prowadzące sprzedaż hurtową i detaliczną części do pojazdów samochodowych i motocykli, a także sprzedaż usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), usług jubilerskich oraz ściągania długów.

Jakie obowiązki ma vatowiec?

Z byciem vatowcem wiąże się szereg obowiązków wobec Skarbu Państwa, zarówno rejestracyjnych, jak i ewidencyjnych. Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym. W związku z tym, że moment, w którym przedsiębiorca zostaje czynnym podatnikiem VAT nie jest określony w przepisach, przyjmuje się, że następuje to w momencie złożenia zgłoszenia. Należy tego dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Złożenie deklaracji VAT-R wywołuje szereg konsekwencji. Od momentu stania się vatowcem konieczne jest składanie deklaracji podatkowych i wystawianie faktur VAT. Nieodzowne jest także prowadzenie pełnej ewidencji sprzedaży i zakupów. To niezwykle istotny obowiązek vatowca, ponieważ na podstawie takiego rejestru można prawidłowo określić wysokość podatku należnego, wynikającego ze sprzedaży. Do ewidencji wprowadzane są kwoty wykazane na podstawie wystawionych oryginałów faktur sprzedaży, faktur korygujących, faktur wewnętrznych i raporty z kasy fiskalnej. Jeszcze jednym obowiązkiem vatowca jest wpłacanie do urzędu skarbowego podatku VAT.

Czym jest VAT należny, a czym VAT naliczony?

By w pełni zrozumieć obowiązki i przywileje vatowca należy poznać dwa oblicza podatku od towarów i usług. Prawo podatkowe rozróżnia VAT należny od VAT naliczonego. Ten pierwszy należy się Skarbowi Państwa. Vatowiec jest zobligowany wpłacić go do właściwego urzędu skarbowego. Jest on wyliczany na podstawie przychodów pochodzących ze sprzedaży usług lub towarów. Natomiast VAT naliczony zawarty jest na dokumentach, które firma otrzymuje od dostawców, czyli na fakturach zakupowych. Polskie prawo umożliwia przedsiębiorcom, którzy są vatowcami, zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony.

Kiedy warto być vatowcem?

Na podatnikach VAT ciąży niemało obowiązków. Czy zatem opłaca się być vatowcem? W większości przypadków tak, choć wiele zależy od tego, kto jest naszym podstawowym klientem. Jeżeli jest to czynny podatnik VAT, to z pewnością chętniej nawiąże współpracę z podmiotem, który jest vatowcem, ponieważ w takim przypadku będzie mógł pomniejszyć swój VAT o kwotę podatku z faktury. Ponadto bycie czynnym płatnikiem VAT pozwala na odliczenie podatku od towarów i usług podczas firmowych zakupów, kosztów i inwestycji. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to korzystne. Szczególnie w przypadku sporych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, choć nawet małe koszty pozwalają na odliczenie zysku. Kolejną sytuacją, w której bycie vatowcem staje się korzystne jest uzyskanie nadwyżki naliczonego VAT nad należnym. Sprawdza się to w przypadku podmiotów, które w ramach działalności dokonują dostaw towarów lub usług na rzecz podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT; które dokonują wysokich inwestycji; których usługi są opodatkowane stawką poniżej 23%; których działalność opiera się na imporcie towarów (mają one prawo do odliczenia VAT z dokumentów celnych).

Kiedy nie warto być vatowcem?

Komu można odradzić rejestrowanie się jako czynny płatnik VAT? Przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą niewielką działalność gospodarczą i którzy w dodatku współpracują z kontrahentami, którymi są osoby prywatne. Jeśli klientem nie-vatowca jest firma, to VAT staje się dla niej dodatkowym obciążeniem. Vatowiec do faktury będzie musiał takiemu klientowi doliczyć VAT, a to sprawi, że stanie się dla kontrahenta nieatrakcyjny na rynku. Wystawiona przez niego faktura nie wyszczególni należnego podatku VAT, ponieważ jest on zwolniony z obowiązku opodatkowania sprzedaży. Klient będący vatowcem będzie mógł wpisać taką fakturę do księgi przychodów i rozchodów, ale nie wpisze jej w rejestrze zakupu VAT i nie będzie miał prawa do odliczenia podatku.

Czym różni się faktura wystawiona przez vatowca i nie-vatowca?

Faktury czynnego płatnika VAT i przedsiębiorcy zwolnionego od płacenia podatku od towarów i usług z pozoru wyglądają podobnie. Zawierają kluczowe elementy, takie jak data, numer, dane kontrahentów, nazwy towarów i usług. Różnią się jednak znacząco w miejscu wyszczególnienia wartości sprzedaży pomniejszonej o stawkę VAT i określenia stawki VAT. Oto podstawowe różnice:

Dane na fakturze

Faktura vat owca

Faktura nie-vatowca

Data wystawienia i kolejny numer identyfikujący

Imiona i nazwiska / nazwy, adresy i numery NIP podatnika i nabywcy

Nazwa / rodzaj towaru lub usługi podlegającej sprzedaży

Miara i ilość towarów / zakres wykonywanych usług

Cena jednostkowa towaru / usługi

Wartość dostarczonych towarów / wykonanych usług objętych transakcją, która nie zawiera podatku (wartość sprzedaży netto)

Stawka VAT

Suma wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki VAT

Kwota należności ogółem

Czy warto być vatowcem?

Problem w tym, że wielu początkujących przedsiębiorców rozpoczyna swoją przygodę z biznesem właśnie od założenia niewielkiej firmy. W przypadku, kiedy już w momencie zakładania działalności gospodarczej podmiot planuje w przyszłości duże przychody, powinien zdecydować się na złożenie deklaracji VAT-R. Dlaczego? Ponieważ wtedy będzie miał możliwość odliczenia VAT z tych kosztów, które ponosi już na początku działalności. Jeśli taki przedsiębiorca nie zdecyduje się na bycie vatowcem, to poniesie wszystkie koszty w kwocie brutto.

archive company

Przed nami kolejne zmiany związane z Polskim Ładem. 28 czerwca 2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustaw podatkowych. Czekają nas zatem zmiany w CIT. Na czym polegają i czego dotyczą? Wyjaśniamy.

Modyfikacje obejmą CIT, czyli podatek od dochodów osób prawnych, które muszą prowadzić pełną księgowość. Stawka CIT może wynosić 19% lub 9%. Ta ostatnia dotyczy małych podatników i firm dopiero rozpoczynających swoją działalność. Propozycja zmian pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowanych jest sporo modyfikacji, obejmujących m.in. uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów i wydłużenie zakresu czasowego ważności oświadczenia płatnika dla celów WHT. Na tym jednak nie koniec. 

Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca Ustawy o CIT)

Chodzi o zawieszenie stosowania przepisów ustawy CIT (art. 24ca) w okresie o 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Nowelizacja ma na celu ochronę polskich firm przed negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, w których zawirowania polityczne i gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i funkcjonujące w niej podmioty. Planowane są także modyfikacje w konstrukcji samego podatku, a konkretnie zwiększenie do 2% wskaźnika rentowności przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania. Chodzi o wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, a także o wyłączenie podatku akcyzowego. Ponadto planowane jest wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania (według wyboru podatnika: 4% przychodów, 2% przychodów stawka podatku 10%) oraz rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku. Do tegoż katalogu włączone zostaną spółki komunalne, mali podatnicy, podatnicy w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2% oraz podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Modyfikacja ta polega na odejściu od kwartalnej aktualizacji danych dużych podatników na rzecz aktualizacji, która będzie dokonywana raz do roku. Aktualizacja następować będzie w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (czyli według stanu na dzień 1 sierpnia). Rozwiązanie to ma usprawnić proces aktualizacji danych podatnika.

Zmiana przepisów o „ukrytej dywidendzie” (art. 16 ust. 1 pkt 15b Ustawy o CIT)

Zmianę zaplanowano m.in. z uwagi na istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące przedmiotowej regulacji w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o „ukrytej dywidendzie” i o cenach transferowych. Ten przepis zostanie uchylony.

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

Controlled Foregin Company (CFC) to przepisy uwzględniające w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego dochodów uzyskanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta. Nowelizacja wprowadzi przepisy eliminujące podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych. Doprecyzowane zostaną także przesłanki dotyczące wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów, w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku. Uściślona zostanie ponadto definicja jednostki zależnej. Będzie to zmiana o charakterze redakcyjnym/uzupełniającym.  

Zmiany przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24 aa Ustawy o CIT)

Planowane jest objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Doprecyzowane zostaną dwie kwestie: to, że podmiot powiązany na rzecz którego przenoszone są koszty, nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany i warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%). Uproszczeniu ulegnie warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego. Będą również stosowane przepisy o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo lub z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychodu do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT – Withholding Tax) to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych dochodów (m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych). W jego przypadku przestaną być stosowane niektóre obowiązki szeroko rozumianych płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (bonów, obligacji skarbowych). Obecnie podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych zobowiązane są do przekazywania podmiotom prowadzącym te rachunku informacji o występowaniu powiązań między nimi a podatnikiem. Przepisy ulegną zatem złagodzeniu. Zostanie także wydłużony zakres czasowy oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu. Złożenie takie oświadczenia pozwalać będzie na nie stosowanie tego mechanizmu przez kolejne nie trzy (tak jak obecnie), a przez siedem miesięcy.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c Ustawy o CIT)

Modyfikacja ma na celu doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych. Zwiększono tę kwotę do 3 000 000 PLN, 30% EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych). Zmianie podlegają także przepisy o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe. Nie będą one stosowane w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mająca siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymi przepisami nie będą także objęte przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie akcji albo ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

Nowelizacja ma na celu umożliwienie skorzystania z reżimu holdingowego większemu kręgu przedsiębiorców. Zgodnie z pomysłem, zmieniona zostanie definicja spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej i zastąpiona definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej. Rozszerzony zostanie katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną. Spółce holdingowej zostanie przyznane prawo do korzystania ze zwolnienia z CIT dywidend, które wynika z Dyrektywy Parent Subsidiary. W ramach PSH krajowa spółka zależna będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy inwestycji. Ponadto, zostanie zwiększone z 95% do 100% zwolnienie z dywidend. 

Zmiana przepisów dotyczących estońskiego CIT / opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Zmianie ulegnie sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystania składników majątku na cele działalności gospodarczej, a także inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zmodyfikowany zostanie termin na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Zmienią się warunki wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej. Zobowiązanie wygaśnie w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem (4 lata podatkowe). Modyfikacji ulegnie także termin na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia. W przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem. Zmienia się ponadto termin zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto. 

Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W tym zakresie nowelizacja ma na celu ujednolicenie regulacji dotyczących zachowania terminu opłacenia wskazanych przepisem składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, jak też składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów w budynku

Modyfikacje mają na celu przeformułowanie i tym samym uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek. Zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (art. 11 Ustawy o CIT)

Urealnieniu mają ulec progi dokumentacyjne dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, przez ich podwyższenie. Zlikwidowane zostanie także domniemanie rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (przepis będzie dotyczyć rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji).

Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji podatkowych

Dookreślone zostanie, że obowiązek będzie ograniczony do udostępniania wizualizacji wzorów deklaracji podatkowych (a nie samego wzoru)

Co mają na celu powyższe zmiany w CIT 2022? Większość z nich ma wyjaśnić zawiłości i wątpliwości interpretacyjne dotychczasowych przepisów. Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na III kwartał.