Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

31.03.2014
Informacja o wykorzystaniu samochodu wyłącznie do działalności

Podatnicy, którzy podjęli decyzję, że użytkowany przez nich samochód będzie wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej, muszą poinformować o tym urząd skarbowy, składając formularz VAT-26. Jeśli pierwszy wydatek związany z tym samochodem poniosą już 1 kwietnia br., to VAT-26 muszą złożyć najpóźniej 8 kwietnia br.

Podatnicy, którzy użytkowany samochód wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej, muszą poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek ten nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

● odsprzedaży,

● sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

● oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeśli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Obowiązek ten nie dotyczy także pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, czyli tzw. pojazdów specjalnych i pojazdów przystosowanych do przewozu ładunków.

Informacji tej nie można złożyć na dowolnym formularzu. Wzór formularza określił Minister Finansów w rozporządzeniu. Będzie to formularz VAT-26. Termin na złożenie tej informacji wynosi siedem dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Aktywny wzór formularza VAT-26 znajduje się w zakładce:  Do pobrania (Dokumenty księgowe) .

Na podstawie przepisów przejściowych obowiązek taki mają również podatnicy posiadający pojazdy samochodowe nabyte, importowane lub wytworzone przed 1 kwietnia 2014 r., w przypadku których o pełnym prawie do odliczenia VAT od wydatków z nimi związanych decyduje ich wyłączne przeznaczenie do działalności gospodarczej. Według art. 8 pkt 2 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r. podatnicy ci powinni złożyć informację VAT-26 w terminie siedmiu dni od dnia, w którym poniosą pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami.

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl