Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

01.10.2014
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA W 2015 ROKU

      Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2015 r. wyniesie 209 000 zł. Jego wysokość obliczamy na podstawie kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego z 1 października br. Kurs euro wyniósł w tym dniu 4,1792 zł.
Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.
Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia na złote kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Zatem w 2015 r. limit jednorazowej amortyzacji wyniesie  209 000 zł (50 000 x 4,1792 = 208 960, co po zaokrągleniu daje kwotę 209 000 zł).
 

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl