Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

07.03.2014
Minimalna wysokość, od której nalicza się odsetki od zaległości podatkowych

MINIMALNA WYSOKOŚĆ, OD KTÓREJ NALICZA SIĘ ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Kwota ta obecnie wynosi 8,70 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
 

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl