Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

14.11.2013
Od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywać nowa, wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie wzrośnie o 80 zł i będzie wynosiło 1680 zł brutto (dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w pierwszym roku zatrudnienia można zarabiać mniej: 80% kwoty 1680 zł, czyli 1344 zł brutto. Do rocznego stażu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne (z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Pracodawca, który w umowie o pracę określił, że danemu pracownikowi przysługuje  wynagrodzenie wskazane słownie jako „minimalne wynagrodzenie” bez podawania konkretnej kwoty, po wejściu w życie nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia nie musi dokonywać żadnych zmian w umowie o pracę. Jednak jego obowiązkiem jest poinformowanie pracownika, najlepiej na piśmie, o nowej wysokości minimalnej pensji.

Jeżeli wynagrodzenie minimalne zostało wpisane w umowie o pracę kwotowo, należy zmienić warunki płacowe pracowników sporządzając aneks do umowy o pracę. Tak samo należy postąpić jeżeli wysokość wynagrodzenia pracownika wynika z zawartej w regulaminie wynagradzania siatki płac, zgodnie z którą pracownik zatrudniony na danym stanowisku otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Zmianę w regulaminie wynagradzania wprowadza się na ogólnych zasadach, a jeżeli w zakładzie działa organizacja związkowa to pracodawca uzgadnia z nią zmiany. W przeciwnym przypadku podejmuje samodzielną decyzję w tym zakresie.

Nowa regulacja wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od zapoznania z nią pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 § 6 Kodeksu pracy).

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl