Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Poznań

Niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozwalają one ewidencjonować wszystkie operacje gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwo, w zależności od typu działalności. Istnieje kilka sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych – wybór odpowiedniego zależy m.in. od przychodów uzyskiwanych przez firmę.

Co obejmuje usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje wiele czynności, które mają za zadanie zapobiec poważnym błędom w rozliczaniu finansów przedsiębiorstwa. Do najważniejszych usług z tego zakresu można zaliczyć:

 • sporządzanie dzienników księgowych,
 • dekretacja dokumentów i wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez daną firmę,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych,
 • ewidencja majątku trwałego,
 • ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i nie tylko,
 • ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
 • rozliczanie produkcji za konkretne okresy,
 • przygotowywanie specyfikacji pozycji rozrachunków,
 • kalkulacja rezerw na zobowiązania pracownicze,
 • sporządzanie informacji podsumowujących VAT,
 • sporządzanie deklaracji GUS i NBP.

Zajmujemy się wszystkimi elementami ksiąg rachunkowych – dziennikiem, kontami księgi główne, kontami księgi pomocniczej, bilansem próbnym i inwentarzem.

Dopasowujemy zakres niezbędnych usług do sytuacji danej firmy. Trzeba bowiem pamiętać, że niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać z uproszczonej księgowości, a inni są zobowiązania do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Dobieramy metody działania do potrzeb firmy, odciążając jej właściciela z konieczności samodzielnego zarządzania dokumentacją. Świadczymy usługi w Poznaniu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jako outsourcing

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji outsourcingowej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi tworzyć osobnego stanowiska dla księgowej w swojej organizacji. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć koszty zarządzania finansami firmy. Outsourcing pozwala na korzystanie z usług specjalistów w opcji stałej lub jednorazowej, w zależności od aktualnych potrzeb.Często podejmujemy współprace, które trwają nawet kilka lat. Możemy też pomóc zweryfikować dokumentację tylko raz.

Jeśli planujesz skorzystać z usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych przez zewnętrzną firmę, musisz dopełnić odpowiednie formalności:

 • powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie do 15 dni od momentu ich wydania,
 • zapewnić dostęp do ksiąg rachunkowych z dowodami uprawnionym organom, które przeprowadzają zewnętrzne kontrole.

Nasi specjaliści wskażą, jakich formalności trzeba dopełnić, by prowadzenie ksiąg rachunkowych mogło przebiegać w sposób w pełni legalny. Zajmą się kompleksową ewidencją finansów przedsiębiorstwa w terminach wskazanych przez ustawodawcę. Możemy wykonać również rozliczenia podatkowe, bazując na dokumentacji znajdującej się w księgach rachunkowych. Świadczymy kompleksową obsługę firm, co pozwala zapobiec błędom księgowym. Niedopełnienie wymaganych obowiązków skutkuje bowiem naliczeniem wysokich kar finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.