Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

07.10.2014
WYŻSZE MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2015

     Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. będzie wynosiło 1750 zł. Pracodawcy będą musieli sprawdzić wysokość wynagrodzenia pracownika. Pensja niższa od minimalnego wynagrodzenia może oznaczać konieczność zmiany umowy o pracę.
     Od 1 stycznia 2015 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa od kwoty 1750 zł. Dla pracownika będącego w pierwszym roku pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia wyniesie w 2015 r. 1400 zł (80% minimalnego wynagrodzenia).
     Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika należy brać pod uwagę przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Najczęściej są to:
-  wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;
- dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
- premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe.
     Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
     Pracodawca może także zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki płacy wynikające z umowy o pracę.
    Nie ma natomiast potrzeby zmiany umowy o pracę, w której zamiast określenia kwoty podano, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku pracodawca powinien wręczyć pracownikowi informację o minimalnym wynagrodzeniu na 2015 r. i podstawę prawną, na jakiej zostało o­no ustalone.
 

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl