Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów, nazywana potocznie KPiR lub PKPiR, to ważne narzędzie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozwala na skrupulatne rejestrowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa, co ma kluczowe znaczenie dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, co warto o niej wiedzieć!

Księga przychodów i rozchodów jako podstawa opodatkowania

W księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorca dokonuje systematycznych zapisów dotyczących osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów związanych z działalnością. Jest to nie tylko narzędzie ułatwiające śledzenie finansów firmy, ale także kluczowy element w procesie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednym z atutów KPiR jest jej prostota w porównaniu do bardziej rozbudowanych systemów księgowości. Przedsiębiorca nie musi inwestować w skomplikowane oprogramowanie ani angażować biura rachunkowego na pełen etat. Księga ta jest stosunkowo łatwa w prowadzeniu, co pozwala na oszczędność czasu i środków. Ma ona określoną strukturę i składa się z kilku istotnych pozycji. W jej ramach rejestrowane są m.in. przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, koszty związane z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych.

Jeśli nie wiesz, jak prowadzić KPiR, skontaktuj się z nami. Od lat świadczymy usługi rachunkowe w Luboniu. Zapraszamy!

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Powinny ją prowadzić również spółki cywilne osób fizycznych czy spółki jawne osób fizycznych. Istnieje jednak pewien limit obrotów, który decyduje o tym, czy dany podatnik może skorzystać z KPiR. Przedsiębiorcy, których roczne obroty nie przekraczają odpowiedniej kwoty (na przykład 2.000.000 euro w przeliczeniu na PLN), mogą korzystać z tej formy rozliczenia. Jeśli przekroczą ten limit, zostają zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.