Pełna księgowość – na czym polega? Limity 2023

Obowiązkiem przedsiębiorców jest rozliczanie się z fiskusem. Co ważne, nie w każdym przypadku wystarczy do tego tylko księga przychodów i rozchodów. Niektóre podmioty gospodarcze zobowiązane są to prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Na czym ona polega i co trzeba o niej wiedzieć? Sprawdźmy!

Co to jest pełna księgowość?

Pełna rachunkowość wymaga od przedsiębiorców całkowitej transparentności. Jest to najbardziej złożony i skomplikowany sposób prowadzenia ksiąg handlowych. W je przypadku obowiązkiem księgowania podlegają wszelkie operacje, jakie są przeprowadzane przez firmę. Przedsiębiorca musi więc pilnować dokładnych rozliczeń wszystkich transakcji finansowych swojej firmy. Pełna księgowość ma swoje zalety, a przede wszystkim właściciel przedsiębiorstwa może w każdej chwili sprawdzić sytuację finansową spółki. Ten rodzaj prowadzenia ksiąg handlowych powiązany jest też z inwentaryzacją majątki firmy i zobowiązaniami dotyczącymi pozostałych podmiotów. Prowadzenie pełnej księgowości przeciwdziała nadużyciom i pomaga przedsiębiorcom w określeniu swoich zobowiązań wobec US. Co ważne, nie obejmuje ona jedynie kwestii majątkowych, gdyż dotyczy też prowadzenia kart wynagrodzenia pracowników.

Pełna księgowość- krok po kroku

Nie wszystkie formy rozliczania z urzędem skarbowym można zastosować w danym przedsiębiorstwie. Wiele bowiem zależy od jego charakterystyki i specyfiki działalności. Kiedy pełna księgowość jest wymagana? Pełna rachunkowość dotyczy: spółek partnerskich, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i samych osób fizycznych. Wymogiem jest jednak to, iż przychód za ubiegły rok wynosi w polskiej walucie minimum równowartość 1200000 euro. Jeżeli jednak przychodzi nie osiągnęły tej wartości, wówczas pełna rachunkowość nie jest wymagana. Wtedy do wyboru są inne formy rozliczenia.

Jak wygląda prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości polega przede wszystkim na właściwym księgowaniu wszelkich operacji wykonywanych przez podmiot gospodarczy. Mowa tutaj o wszystkich transakcjach, przelewach wychodzących i przychodzących oraz operacjach związanych z magazynem. Wszystkie zdarzenia gospodarcze są ewidencjowane przy pomocy dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, czyli: kont księgi głównej, dzienników, kont ksiąg pomocniczych, wykazów składników aktywów i pasywów, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. Ewidencja prowadzona jest najczęściej w postaci komputerowej, co wpływa na wydajność pracy. Co ważne, należy pamiętać o tym, aby na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze wpisywać daty, natomiast dowodom księgowym nadawać datę i numer. Księgi muszą być prowadzone w sposób jednorodny i spójny, ponadto należy korygować wszelkie błędy. Wszystkie zdarzenia muszą być natomiast jasno opisane, ponadto należy uzgodnić kwoty w PLN. Zapisy muszą być natomiast oznaczone automatycznie nadanym numerem, wraz z uwzględnieniem danych o osobie, która go nadała. Trzeba też mieć na uwadze, że pełna księgowość wymaga regularnych sprawozdań (rachunek zysków i strat, bilans itp.)

Pełna księgowość – limit 2022

Jak wygląda księgowość 2022? Obowiązek przejścia na pełną rachunkowość następuje w chwili, w której przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych wyniosły w poprzednim roku obrotowym więcej niż 200 000 euro wyrażonych w walucie polskiej. Za przelicznik uznaje się kurs za euro w stosunku do złotego na 1 października roku poprzedzającego. W dniu 1 października 2021 roku kurs ten wynosił 4,5941 zł za 1 euro, a więc pełną księgowość wraz z początkiem roku 2022 muszą wprowadzić do swojej działalności firmy, które w roku 2021 osiągnęły limit 9 188 200 zł.

Pełna księgowość – limit 2023

Jeżeli podmiot gospodarczy w roku 2022 przekroczył lub osiągnął limit przychodów na poziomie 9 654 400 zł, wówczas w 2023 ma on obowiązek wdrożenia pełnej księgowości. Jak widać, limit ten w kolejnym roku wzrósł o 466 200 zł.

Księgowość uproszczona, a pełna

Księgowość uproszczona kierowana jest do: spółek jawnych osób fizycznych, osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, ale też pewnych spółdzielni socjalnych czy stowarzyszeń. Warunkiem jest to, że ich przychody nie przekroczyły limitu 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy. Jeśli chodzi o księgowość pełną jest ona dedykowana między innymi, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym czy komandytowym, jak i pozostałym przedsiębiorstwom, których przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły powyżej 2 mln euro.

Biuro rachunkowe- pełna księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości jest dla firm nie lada wyzwaniem. Wiele przedsiębiorstw zatrudnia szereg pracowników zajmujących się rozliczaniem podatków, opracowywaniem bilansów finansowych czy zarządzaniem fakturami. Samodzielnie prowadzenie księgowości może wydawać się korzystniejszym rozwiązaniem, aczkolwiek wymaga ogromnej wiedzy i sporej ilości wolnego czasu. Co ważne, nieprawidłowe rozliczanie się z fiskusem może nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Najlepiej więc powierzyć pełną księgowość specjalistom z biura rachunkowego.